Flyttfirma Eskilstuna

Magsinering och lagerhotell

Vi erbjuder lagerlokaler över hela Sverige, till både företag och privatpersoner. Magasinering av bohag sker i specialbyggda trälådor, skyddade mot damm. Övrigt gods ställs på ytor avsedda för ändamålet. 

Inget gods för litet och inget gods är för stort! Tiden är också obegränsad. Vissa magasinerar sitt gods under flera år medan andra gör det tillfälligt, exempelvis byggprojekt som har försenats och är i behov av tillfällig förvaring för levererat byggmaterial.

Produktblad magasinering

Lagerhotell i Eskilstuna

I Eskilstuna har vi även ett lagerhotell där du får ett eget rum med egen nyckel. Kontakta oss gärna för mer information och priser.

Transport till och från lagret

Vi erbjuder även transport till och från lagret, så att ni själva inte behöver komma ut. Vi ser helt enkelt till att det aktuella godset packas och levereras till den angivna adressen.

Ansvar

För privatpersoner brukar magasinerat gods täckas avhemförsäkringen. Kontakta ert försäkringsbolag för mer information. Företag brukar däremot teckna en extra försäkring, beroende på godsets värde.

Kostnad

Kostnaden baseras på hur mycket och hur länge ni vill magasinera. För mer information, kontakta gärna oss: 016-34 44 65 eller e-post: info@rexabeskilstuna.se

Nyheter